Vitajte
Užívatelské meno:

Heslo:


Zapamätaj si ma

[ ]
Úrazy spôsobené el. prúdom
Úraz spôsobený elektrickým prúdom

Pamätajte : aj dlhodobá resuscitácia býva úspešná, nevzdávajte to !

Elektrický prúd môže spôsobiť u človeka :

* bezvedomie
* zastavenie dýchania
* zastavenie obehu
* vnútorné a vonkajšie popáleniny


Poznámka : elektrický prúd môže spôsobiť vážne poškodenie vnútorných tkanív, ktoré nemusí byť hneď evidentné, preto postihnutého treba vždy vyšetriť v nemocnici.

Striedavý elektrický prúd spôsobuje :

* tetanický spazmus svalstva, ktorý môže spôsobiť zlomeniny dlhých kostí a aj chrbtice
* spastické zovretie prstov pri chytení vodiča pod striedavým napätím, ktoré neumožní pustenie vodiča z ruky


Doporučenia :

1. ak máte doma malé deti, zabezpečte elektrické zásuvky ochrannými krytkami, vďaka


2. elektrické spotrebiče používajte podľa ich návodu na obsluhu


3. elektrické spotrebiče opravujte odborne


4. pri kosení trávy elektrickou kosačkou dbajte na to, aby ste nepresekli el. kábel, elektrický prúd vás môže usmrtiť

5. vo vani, resp. pri bazénoch nepoužívajte el. spotrebiče, môžu spadnúť do vody a el. prúd vás môže usmrtiť

6. je potrebné vedieť, kde v domácnosti sú elektrické poistky - musia byť rýchlo a ľahko dostupné, resp. hlavný vypínač elektrického prúdu

Prvá pomoc :

* musíme sa presvedčiť, či postihnutý nie je ešte v kontakte s vodičom pod napätím - alebo iným zdrojom napätia ( kontakt so spotrebičom ) - BUĎTE MAXIMÁLNE OPATRNÍ!


Ak áno, potom treba čo najskôr vypnúť elektrický prúd - najrýchlejší spôsob je vytiahnutie elektrickej šnúry zo zásuvky, alebo vypnutie poistiek, resp. vhodným spôsobom oddeliť vodič od postihnutého - spôsob záleží od veľkosti napätia : drevená palica - napr. metla s drevenou rúčkou, drevená stolička, dostatočne hrubé gumené rukavice.

Poznámka : kovové veci a voda je dobrý vodič, preto na odtiahnutie postihnutého od zdroja el. prúdu nikdy nepoužívame kovové a mokré predmety.

Ak po ruke nemáme nič, potom odťahujeme postihnutého za suchý voľný kus odevu.

* pri zastavení dýchania poskytneme postihnutému umelé dýchanie z pľúc do pľúc


* pri zastavení obehu poskytneme postihnutému nepriamu masáž srdca


* ak je postihnutý v bezvedomí, prvú pomoc poskytujeme ako každému postihnutému v stave bezvedomia


Pacienti v bezvedomí bez zastavenia krvného obehu vyžadujú sledovanie dýchania a prípadne podporné dýchanie.

* vstup a výstup elektrického prúdu na povrchu tela urobí dve popáleniny, treba ich sterilne prikryť a obviazať


* pri postihnutom pri vedomí aplikujeme protišokové opatrenia


* okamžite zabezpečíme RZPElektrický prúd vysokého napätia

Upozornenie :
Nikdy nevyliezame na stožiare vysokého napätia a vagóny na elektrifikovanej trati !!!

Prečo :
Človek je uzemnený - je v kontakte so zemou, a ak sa priblíži ( môže sa jednať aj o pomerne veľkú vzdialenosť, preto buďte opatrní !!! ) k vodiču vysokého napätia, preskočí elektrický výboj cez naše telo, čo spôsobí ťažké popáleniny - väčšinou zástavu srdca a dýchania - zlomeniny - sekundárne poranenia.

Čo prináša život :
Chlapci sa hrali na železničnej stanici vo Svätom Jure, vyliezali na vagóny až jedného chlapca zasiahol elektrický výboj, mal obrovské šťastie - prežil, s ťažkými popáleninami bol hospitalizovaný v nemocnici, vytrpel si toho veľa, ale uzdravil sa.

Padnutý elektrický vodič vysokého napätia na zemi

Bezpečná vzdialenosť je okolo 20 metrov od padnutého el. vodiča vysokého napätia, ale doporučuje sa byť ďalej, pretože hrozí tu krokové napätie.

Či budete 20 alebo 30 metrov od postihnutého, je to jedno a vaša bezpečnosť je veľmi dôležitá !!!

Pri približovaní k postihnutému je potrebné dávať pozor na krokové napätie !!!

Krokové napätie :
Modelová situácia : na zemi je "zapichnutý" vodič vysokého napätia :

Elektrický prúd prechádza do zeme, lenže zem "neabsorbuje" všetok el. prúd v mieste dotyku el. vodiča so zemou a do určitej vzdialenosti zasahuje elektrický potenciál.
Elektrický potenciál klesá vzdialenosťou od vodiča vysokého napätia. Na myslenej kružnici so stredom v "zapichnutom" vodiči je rovnaký el. potenciál. Na kružnici s väčším polomerom je el. potenciál menší.
Preto ak idem k spadnutému el. vodiču - predná noha "stojí" na väčšom potenciáli a zadná noha stojí na menšom potenciáli.
Stojíme teda na rozdielnych potenciáloch a potenciály sa chcú vyrovnať, preto cez naše telo ( sme dobre vodiví a podrážka topánky je zanedbateľný izolant ) začne pretekať el. prúd, čo spôsobí vážne poranenie, resp. až našu smrť.

Čo prináša život :

1. Žeriav na podvozku vetriesky ramenom zachytil vedenie vysokého napätia, žeriavnika vyhodilo z kabíny a kolegovia sa rozbehli mu pomôcť, krokové napätie ich zabilo, boli tu traja mŕtvy.

2. Babka viedla kravu z paše, na zemi bol padnutý el. vodič vysokého napätia, kravu zabilo a babku nie - krava má väčšiu vzdialenosť nôh, preto rozdiel potenciálov bol väčší ako u babky.

Poučenie :

1. Ani pneumatiky - guma a vzdialenosť medzi nábojom kolesa a zemou nestačili na dostatočné odizolovanie vozidla od zeme - ako sme písali, el. oblúk preskočí na veľkú vzdialenosť.

2. Človek sa rozbehne inštinktívne pomôcť, preto riziko krokového napätia človek musí mať podvedome v sebe zafixované a dávať pozor.

3. Ak sa dostanete do takejto situácie a máte podozrenie, že ste v nebezpečnej zóne, majte nohy pri sebe - stojte, nekráčajte, resp. nebežte ( napr. ten prípad žeriavu - ak by ste boli pri ňom, treba stáť na mieste s nohami pri sebe, lenže tu je dosť pravdepodobné, že by vás mohlo zabiť hneď, ak by ste stáli naširoko a medzi nohami by bol veľký rozdiel potenciálov).

Dá sa odísť aj preč z nebezpečnej zóny - máte nohy tesne pri sebe, opatrne sa natočte chrbtom k padnutému el. vodiču - nohy držte stále pri sebe, jednu nohu kúsoček posuňte dopredu a druhú nohu prisuňte na jej úroveň, takto pomaličky doslova milimeter po milimetri opustíte nebezpečnú zónu, buďte trpezliví a choďte dostatočne ďaleko - zem môže mať rôznu vodivosť a el. potenciál môže zasahovať dosť ďaleko, ak sa budete pozerať dozadu a zisťovať ako ste ďaleko od el. vodiča dajte pozor, aby ste nestratili stabilitu, resp. aby sa vám rýchlym otočením hlavy nezatočila - otáčajte sa pomali a buďte sústredení - nesmiete urobiť krok !!!

O padnutom el. vodiči vysokého napätia je potrebné okamžite informovať políciu ( v elektrárni okamžite vedia že niekde je problém ) a zabezpečiť to, aby sa nikdo nepriblížil do nebezpečnej vzdialenosti od padnutého el. vodiča vysokého napätia.
Počítadlo
Táto stránka dnes ...
spolu: 0
návštevníci: 0

Táto stránka ...
spolu: 9197
návštevníci: 6202

Server ...
spolu: 13946
návštevníci: 8770
tento web beží na e107 a spravuje ho webmaster. stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768 a vyšie